Gibonni

Cicciolina

Sijedi car je bio star
On pozove sinove
I pošalje ih u daleki svijet
Re?e na?ite mi nju
Divnu šumsku kraljicu
Tko je na?e njegova je zauvijek
Prvi krenuo na jug
A drugi prema sjeveru
A ja tre?i najmla?i do zapada
Pratim zvijezdu Danicu
Tražim šumsku kraljicu
Da joj kažem što nisam nikada

Cicciolina
Meni nije važan broj
S kim si bila
Rado bit ?u tvoj

Sedam gora pro?oh ja
Sedam mora pro?oh ja
Nešto bijeli se u gori zelenoj
Nije labud nije snijeg
A nije Hasan-Aga Beg
Ve? je nešto bijelo posuto po njoj

Pali smo na koljena
Jedno pored drugoga
I tad u gr?u rekla mi je sve
Prvi brat je bio tu
I drugi brat je bio tu
A tre?ega najve?ega ja ?ekam oduvijek