Gibonni

Judi, zviri i beštimje

Kojin imenom
Kojon besidom
Bi ovu jubav krstija
I ko bi normalan
A ko bi nasmijan
Ovakvu tebe trpija

A i to triba znat
Ti daješ prazno tilo
Ali dušu nemo'š dat
I nije lako bit
I svetica i kurba
Sve po potribi
Kako se namisti
U taj cas

Medju jude,
Zviri i beštimje
Me stavi lec
Ako za te ja ne vridim
Ništa ti lipo
Nimam rec

Medu jude,
Medu zviri i beštimje
Me stavi lec
Ako za te ja ne vridim
Ništa ti lipo
Nimam rec...ništa lipo

Svojon mladosti
Svojon liposti
Nadi ješku za mene
I pa bi ka škarpun
Bez daha u tvoj sic
Grubo ka gruba ric

A i to triba znat
Ti daješ prazno tilo
Ali dušu nemo'š dat
I nije lako bit
I svetica i kurba
Sve po potribi
Kako se namisti
U taj cas

Medu jude,
zviri i beštimje
Me stavi lec
Ako za te ja ne vridim
Ništa ti lipo
Nimam rec

Medu jude,
Medu zviri i beštimje
Me stavi lec
Ako za te ja ne vridim
Ništa ti lipo
Nimam rec

Medu jude,
Medu zviri i beštimje
Me stavi lec
Ako za te ja ne vridim
Ništa ti lipo, ništa ti lipo
Nimam rec