Gibonni

Nije tajna

I još je vidim
Klju? od sobe jeftinog hotela
Ružom za usne nespretno skrivena imena
Svih onih ljudi
koji jednom prošli su ovuda
Da na?u ljubav u njenom krilu
bar na par minuta jer je pla?ena za to

Nije tajna
Da u tome nema ljubavi
Niti srama za nas
I znam da nije tajna
Da pri?a glasi: Skidaj se i obavi
Nije tajna za nas

I kako sad na?i mrvu dostojanstva
da me drži
Biti gospodin, a u stvari biti dvoli?an do srži
Dok vadim pare, malo zgužvanog papira iz moga džepa
I kažem: Hajde, daj mi no?as budi dobra, budi lijepa, jer si pla?ena za to

I znam da nije tajna
Da u tome nema ljubavi
Niti srama za xcv nas
I znam da nije tajna
Da pri?a glasi: Skidaj se i obavi
Nije tajna za nas

Nije tajna za nas

Nije tajna
Da u tome nema ljubavi
Niti srama za nas
Nije tajna
Da pri?a glasi: Skidaj se i obavi
Nije tajna za nas

Nije tajna za nas
Skidaj se i obavi