Gibonni

Ozdravi mi ti

Ja ti donosim smijeh
na napuklim usnama,
Dug sam prešao put
da ga dijelimo napola.
Pa se spuštam na pod
kraj tvojega jastuka,
A ti mi želju pokaži
da ustat ?eš ko nekada...

Samo ozdravi mi ti,
to je sve što sam od neba tražio,
I svaki korak tvoj što ga napraviš,
Ja bih usnama nagradio,
Samo ozdravi mi ti,
to je sve što sam od neba tražio,
I svaki osmijeh tvoj što mi pokloniš
Kao zastavu bih razvio,
Samo ozdravi mi ti...

Ja ti donosim smijeh
na napuklim usnama,
Da te zagrnem s njim
u prohladnim no?ima,
Pa se spuštam na pod
kraj tvojega jastuka,
A ti mi želju pokaži
da ustat ?eš ko nekada...

Ja ?u ?ekati na tebe
Kada ustaneš i kada kreneš
Želim vidjeti tvoj smijeh
I želim da se ponosim sa tobom
I želim se pomoliti sa tobom
Kad prepoznaš pobjedu u sebi
I pobjedu u meni
I kada ozdraviš mi ti.