Goran Bare i plaćenici

Da te vidim

O da te vidim,
da mi se nasmiješ,
samo na pola,
k'o da mi nešto kriješ;

Da mi srce presko?i,
da zaboravim,
što sam htio re?i...

Bio bih zaljubljen,
da, sasvim zaljubljen,
šareni svijet...

Gdje sve je mogu?e...
sun?an dan
kojem se veselim ja...

Bio bih zaljubljen,
da, sasvim zaljubljen...