Goran Bare i plaćenici

Ništa lažno

ja sam ?ovjek
moje ime nije važno
sasvim obi?an ?ovjek
moje ime nije važno
ovo što pjevam moj je život
moj život, ništa lažno
tražio sam ljubav
pustio srce da na?e cilj
u hladnoj no?i sretoh ?avla
ime mu heroin
uzeo mi dušu
uzeo ponos, slobodu
ostalo je samo tijelo
i glas što stenje 'više ne mogu'
sam ?avo tad mi kaže
'pusti sve, budi moj'
neka boli kol'ko boli
vratit ?u opet
život svoj
sad znam šta da od života
uzmem, a šta da mu dam
pjevam svoju tugu
sretan iako sam
ja sam ?ovjek
moje ime nije važno
moja tuga moj je život
moj život, ništa lažno