Goran Bare i plaćenici

Ovako stvari stoje

Ovako stvari stoje:
Na zastavi tri boje,
crvena, bijela i plava,
ošišan grb k'o kockasta glava...

A vrijeme, pi?i, pi?i,
uživat' ne?eš sti?i,
A vrijeme, pi?i, pi?i,
uživat' ne?eš sti?i,
uživat' ne?eš sti?i...

Momak plja?ka banku,
novac koji su ukrali njemu,
zadnja re?enica mu bila:
'Bolje metak, nego sirotinja!'

Jer ni?eg, ni?eg nema,
ni?eg nema osim straha,
Jer ni?eg, ni?eg nema,
ni?eg nema osim straha,
ni?eg nema osim straha...
Ni?eg nema, samo strah,
ni?eg nema, samo strah...

Ni?eg nema osim straha,
ni'ko ne vidi budu?nost,
tu živi narod junaka,
tu živi narod junaka...

Prvo kokošaneri,
onda idu šaneri,
vidim tu su profesori,
na vrhu doktori...

I zato pi?i, pi?i, pi?i,
uživat' ne?eš sti?i,
samo, pi?i, pi?i, pi?i,
uživat' ne?eš sti?i,
uživat' ne?eš sti?i,
uživat' ne?eš sti?i,
uživat' ne?eš sti?i...

Ma šta ja sad tu serem?
Zara?ujem jer se derem,
ali isto kažem,
nikako ne lažem...

A to kako mi je,
to sad važno nije,
zato vjeruj, vjeruj, vjeruj,
vjeruj, vjeruj, al' ne pretjeruj...

Posla nema, posla nema,
posla nema, posla nema,
takva je minuta svaka,
u domovini Junaka,
u domovini Junaka...

Jer ovako stvari stoje:
Svi se ne?eg boje,
kako ne bi kad smo u sferi,
gdje se kre?e puno zvijeri...

Uhvatile se za šape,
kolo drma, dobro tanca,
hajde mala i ti do?i,
budi dio hranidbenog lanaca...

Od stolje?a sedmog,
Od stolje?a sedmog,
Od stolje?a sedmog,
Od stolje?a sedmog...