Goran Bare i plaćenici

Put ka sreći

gdje je nestao ?ovjek
gdje se skrivao
iz vagona godina
na tra?nice ispao
gleda gdje su znakovi
kojim putem krenuti
može li tko re?i
gdje je put ka sre?i

samo živi samo budi
svi odgovori do?i ?e sami
samo stoj na svjetlu
i do?i ?e kraj tami

kakva je to istina
kad s druge strane je laž
izvrnute vrijednosti
strah, samo strah
neostvareni snovi
radiš ono što ne voliš
ali mogu ti re?i
gdje je put ka sre?i

samo živi samo budi
svi odgovori do?i ?e sami
samo stoj na svjetlu
i do?i ?e kraj tami

kako dugo ?e postojati
kako dugo ?e nestajati
želje, potrebe, osje?aji
koji ko?e i pokre?u
tebe, mene sve to vrijeme
srca tvrda k'o kamenje
da mogu ti re?i
pokazat put ka sre?i

samo živi samo budi
svi odgovori do?i ?e sami
samo stoj na svjetlu
i do?i ?e kraj tami