Hari Rončević

Anđeo i vrag

Dao sam ti više nego što sam htio sam
I pomalo se gubim, sve ti manje pripadam
A uzela si mnogo, više nemam šta da dam
I opet dalje moram sam.

Jer ja, ja sam skitnica, an?eo i vrag
Hodam me?u zvijezdama, sutra pustim poljima
Jer ja, ja sam kao dio sna koji jutrom odluta
A ja, nekom zima ledena, nekom miris prolje?a

Bila si mi prva kojoj sebe poklanjam
I osje?am da griješim sada kad te ostavljam
A uzela si mnogo i više nemam šta da dam
I opet dalje moram sam

Jer ja, ja sam skitnica, an?eo i vrag
Hodam me?u zvijezdama, sutra pustim poljima
Jer ja, ja sam kao dio sna koji jutrom odluta
A ja, nekom zima ledena, nekom miris prolje?a

Jer ja, ja sam kao dio sna koji jutrom odluta
A ja, nekom zima ledena, nekom miris prolje?a
Ja sam an?eo i vrag