Hari Rončević

Budi tu

Kad sam bio mlad, mnogo mla?i nego sad
Ja imao sam sve, sve što žele djevojke
Bijeli cadillac i tebe kraj sebe
Krasili smo naslovnice svake žute novine
Da l' ?eš biti tu kad padnem ja
Da l' ?eš htjeti opet ruku da mi daš
Da l' ?eš biti tu i kada napuste me svi
Daj, budi tu, budi tu
Daj, budi tu, budi tu

Da l' ?eš biti tu i kada love nestane
Da l' ?eš biti tu kada svi me ostave
Da l' ?eš biti tu kad slava odleti u zrak
Il' ?eš svoju guzu sjest' u prvi cadillac
Da l' ?eš biti tu kad padnem ja
Da l' ?eš opet htjeti ruku da mi daš
Da l' ?eš biti tu i kada napuste me svi
Daj, budi tu, budi tu, budi tu
Daj, budi tu, budi tu, budi tu

Kad sam bio mlad, mnogo mla?i nego sad
Ja imao sam sve, sve što žele djevojke
Bijeli cadillac i tebe kraj sebe
Krasili smo naslovnice svake žute novine
Da l' ?eš biti tu kad padnem ja
Da l' ?eš opet htjeti ruku da mi daš
Da l' ?eš biti tu i kada napuste me svi
Daj, budi tu, budi tu, budi tu
Daj, budi tu, budi tu, budi tu