Hari Rončević

Buntovnik s razlogom

Svakoga dana u redu za kruh
U pravilu slušam tu?e probleme
Ljudi imaju iste dileme
Kako bez love, bez stana, bez žene

Koliko sam puta dodirnuo dno
i opet se dignuo na prazan stol
Toliko je mo?i u njihovim rukama
Da i on bi ponovno bio na mukama

Ja imam glavu i tijelo k'o drugi
I nekom sam lijep, a nekome grub
Znam, nije to razlog da džepova praznih
Brljavim gradom i pijem na dug
Ma netko je kriv za to moje stanje
Jednoga dana naplatit' ?u to
u jednim sam ga?ama, a druge na pranje
Jednih cipela izlizujem dno

Tuga s juga, tuga s juga je to

Strašno me ponekad uhvati bijes
Uvijek sam radio, a love ni za ljes
Dok ljudi bez obraza i oskudnog znanja
Na mojoj golgoti sti?u imanja

Zaborave tko su i udru u tambure
Samo da nekom za lovu se dodvore
A ja samo pjevam pjesmu kad osjetim
Da treba nekog i na nas da podsjetim

I ja imam glavu i tijelo k'o drugi
I nekom sam lijep, a nekom grub
Znam nije to razlog da džepova praznih
Brljavim gradom i pijem na dug
Ma netko je kriv za to moje stanje
što vje?no po birtiji razvijam cug
Buntovnik s razlogom, ni više ni manje
Ostat' ?u sve dok ne naplatim dug

O tuga s juga, tuga s juga je to...