Hari Rončević

Dite

Deset san godina dušu patija
Na nika tu?a mora mladost sam potrošija
Evo dolazin iscrpjen i sid
I šolde za dite donosin

Digod promislin veli li su tir
Ova škrta poja našoj sri?i zadala
Dite ne vidit za ga podignit
A duša i srce iš?u za njim

Nemoj zamirit u onu ladnu no?
Dite, dite mora san po?
Cili život moj uze mi je škoj
Dite, dite ne?e i tvoj

Digod promislin veli li su tir
Ova škrta poja našoj sri?i zadala
Dite ne vidit za ga podignit
A duša i srce iš?u za njim

Nemoj zamirit u onu ladnu no?
Dite, dite mora san po?
Cili život moj uze mi je škoj
Dite, dite ne?e i tvoj