Hari Rončević

Dok si uz mene...

Opet no? briše dan,
kiše prošlih petaka...
i kao da mi odnose
sve do ?ega stalo je...
ali NE, ne predajem se
još mogu za NAS promijeniti svijet...

...znam da me lomila no?,
al' opet ra?ao dan
i opet vjerovat ?u
u nova jutra jer znam,
prošlost je sve iza nas
sad samo ruku mi daj,
ljubav pobjedit ?e sve
i nikad ne?e bit kraj
dok si uz mene...

...preda mnom put od liš?a žut
godine su jesenje...
i kao da mi odnose
sve do ?ega STALO je
ali NE, ne predajem se
još mogu za NAS
promijeniti svijet!

...znam da me lomila no?,
al' opet ra?ao dan
i uvijek vjerovat ?u
u nova jutra jer znam,
prošlost je sve iza nas
sad samo ruku mi daj
ljubav pobjedit ?e sve
i nikad ne?e bit kraj
dok si uz mene...

dok si uz mene...
prošlost je sve iza nas,
sad samo ruku mi daj
ljubav promijenit ?e sve,
dok si uz mene...

dok si uz mene...

*e, ovo je za mog pomorca..