Hari Rončević

Generacijska

Otok sam pust, moru korupcija
Za glavu viši jer ki?mu ne savijam

Izlozi puni ispranih mozgova
Tek jedna boja, nigdje šarenila

Bezdušne spodobe švrljaju gradom
U moje ime se kockaju s nadom
Da negdje još uvijek prona?i mogu
Mjesto na kojem pravo imam po bogu

Al' dok su tu kad ih trebam
Svi moji frendovi starih vrmena
Mi ?emo dalje
Zauvijek mladi, potpuno svjesni
Džepovi nisu nikad nam tijesni
Mi ?emo dalje
Jer istina traje

Mi ?emo dalje