Hari Rončević

Godina

Godina ve? je iza nas
Tu nasrid mora tražim spas
Bižim od svih šta ne znaju
Kako do bola volim nju

I kako no? postane ti ka i dan
I kako teško može biti kad si sam

Podigni me ruku mi daj
Reci da nije ovo kraj
Utješi me sad kako znaš
Ne znaš ti kako je kad srce daš

I kako no? postane ti ka i dan
I kako teško može biti kad si sam

Znam samo jednom
Srce zavoli nekog ka ti
I posli nema
Nikog da mu ga nadoknadi