Hari Rončević

Hej, hej mama

Hej, hej mama No?as ne?u ti do?
Hej, hej mama Ova zove me no?
Kad je stavila te ruke na mene
Ko da su me vatre svijeta dotakle
Kad je želja potekla onda ispije do dna
Više nema povratka

Ma hajde kreni jer u meni sada gori žudnja
I dok još si tu kraj mene ne?e me pro?
Nemoj ništa više re?i neka kaže šutnja
Kako moje tijelo zove u pomo?

Hej, hej mama Hej, hej mama