Hari Rončević

Kad srce pronađe put

Šetam sam, ispod zvizda
I ne vidim jutro minja no? u dan
Inšempjan , o jubavi sanjan budan
I ne ozdravljan

Izgubljen, tu?e jugo, more baca
Meni sad svejedno je
Ka da znan da ?e prikinit me bol
Od duše nesritne

Kad srce prona?e put
I jednom zauvik mir
Tu kraj tvojega na?e
Nismo svi isti ka cok
Ne mogu svi dalje po?
Kad duša nema snage