Hari Rončević

Kada jednom ovom zafalim se tilu

Kada jednom ovom zafalim se tilu
šta je cili život snilo kraj tebe.
Pusti nek te ova pisma otme bolu
i polako razdili me od tebe.

Kada me jednom no? ne isprati u zoru
kad me tvoji poljupci ne probude.
Pusti jugu neka prospe me po moru
ne?u suze i po dobru pamti me.

Pusti nek te ova pisma otme bolu
i polako razdili me od tebe.

Kada me jednom no? ne isprati u zoru
kad me tvoji poljupci ne probude.
Pusti jugu neka prospe me po moru
ne?u suze i po dobru pamti me.

Kada jednom ovom zafalim se tilu...