Hari Rončević

Kraljica želja

Opet si dama i ponovo lijepa
Pogled na tebe oživljava bol
Zbog neke davne pogrešne rije?i
Treba ve? jednom da se smiluje bog

Tebe sad zovu kraljicom želja,
Slomljenih srca i požudnih no?i
Znaj bolje od drugih ja ti kazati mogu
Kojim ?eš od svih puteva po?i

Tebi je potrebna, tebi je potrebna ljubav
A ti i ne slutiš, ti i ne slutiš to
Tebi je potrebna ljubav
Sama u svijetu si tom
Sve što ti treba za sre?u u srcu je mom

Puno si dala, istrošila srce
Poljupca strast na usnama blijedi
Znaj jedino ja još probuditi mogu
Tu divnu ženu što spava u tebi

Tebi je potrebna, tebi je potrebna ljubav
A ti i ne slutiš, ti i ne slutiš to
Tebi je potrebna ljubav
Sama u svijetu si tom
Sve što ti treba za sre?u u srcu je mom