Hari Rončević

Marina

Niko nije nikad tako okrutan bio
ma ?ak ni pogled nisi na nju baciti smio
a namjerno je svoje otkrivala draži
i nikom nije dala do njih put da potraži
Ni jedna nije tako krasila svijet ko Marina
i niko nije bio tako nehumano lijep ko Marina

I ko što ?esto biva i ona padne na foru
sa tako dobrim tijelom brzo nanjuši lovu
i pokupi je s Mer?om neki ?a?in sin
a ništa osim love nije imala sa njim

Nijedna sebi nije tako skratila vijek ko Marina
i nitko prema sebi nije skrivio grijeh ko Marina

Nijedna nije tako krasila svijet
i nitko nije bio tako nehumano lijep
i nitko prema sebi nije skrivio grijeh
i nitko sebi nije tako skratio vijek ko Marina

A odbijala me uvijek kao da smo stranci
a sada mi se ka?i kao stari smo znanci
i ?im joj pri?em bliže ko da udari je grom
i u mom starom fi?i odma nastao bi lom

Ni jedna nije došla tako lagano ko Marina
ni jedna mi se nije tako lako nudila ko Marina Marina