Hari Rončević

Mi noćas imamo zadnju

Dio po dio kao u nizu
Život se tako u trenu smrvi
Išlo se eto glavom kroz zid
Jer valja biti najbolji, prvi

Bilo je cvije?a lovora vijenci
Oko vrata za pobjednike
A nismo znali, ne nismo znali
Trnje u sebi kriju lovorike

Još jednu votku i viski sa ledom
No?as su dvije duše na pladnju
Još jednu votku i viski sa ledom
Nek' zlatni snovi u vodu padnu
Mi no?as imamo zadnju, mi no?as imamo zadnju

Dio po dio kao u nizu
Vrti se dalje zemaljska kugla
Sre?a je nekad tako daleko
A nekad odmah tu iza ugla

I onda shvatiš da ipak živiš
I da si vlasnik života svoga
Svi su sa tobom dok si na brodu
A kada toneš nema nikoga

Još jednu votku i viski sa ledom
No?as su dvije duše na pladnju
Još jednu votku i viski sa ledom
Nek' zlatni snovi u vodu padnu
Mi no?as imamo zadnju, mi no?as imamo zadnju