Hari Rončević

Mira niman

Ona bezbrižna san jutra
Tu u glavu stavija
Miris kave zraku sunca
Šta u o?i probada

Budija me sladak okus
Meda s tvojih usana
Pa nigdi sad mira niman

Možda falija san ri?i
Pa uvridija san te
Možda bija san sa drugom
Pa ništa ?udno od mene

A tvoje lipe bile grudi
Nisan zaboravija
Pa nigdi sad mira niman

I ne smeta mi šta nisan
S tobom osta do kraja
I ne smeta šta te drugi sada dira
Tvoje lipe vrile usne
Nisan zaboravija
Pa nigdi sad mira niman

Budija me sladak okus
Meda s tvojih usana
Pa nigdi sad mira niman

I ne smeta mi šta nisan
S tobom osta do kraja
I ne smeta šta te drugi sada dira
Tvoje lipe bile grudi
Nisan zaboravija
Pa nigdi sad mira niman