Hari Rončević

Molitva

Pogledaj o?e kud odlazi svijet
Što si ga stvorio samo za tren
Da li išta može mu vratit mir

Što ?e taj ?ovjek kad ostane sam
Sve što je imao mu odnio rat
A sje?anja mu samo donose bol

Gdje se izgubila mo? što tjera ljude
Umjesto mržnje i zla da ljubav nude
Ponekad pitam se o?e da li ima te
Zar ne ?uješ da te mole za mir
Što ?e to dijete kad izgubi sve
Zar išta može da mu ispuni svijet
K'o maj?in i o?ev smijeh

Ma gdje ?e ti ljudi što odlaze
I nekud nose samo ožiljke
Ali ?vrsto u ruci drže svoj križ

Gdje se izgubila mo? što tjera ljude
Umjesto mržnje i zla da ljubav nude
Ponekad pitam se o?e da li ima te
Zar ne ?uješ da te mole za mir
Što ?e to dijete kad izgubi sve
Zar išta može da mu ispuni svijet
K'o maj?in i o?ev smijeh