Hari Rončević

More sudbine

Tugu san uvik nosija
kroz život svoj.
Svu sri?u šta bi dobija,
ja dava san njoj.

I pisme šta san pisa,
za nju su.
Neka je site no?as na mene.

Jer ja disa san sa tobom
ispod neba.
Bila si sve šta za život treba;
more sudbine
šta bez tebe sad guši me.

Ovi san život obe?a
da bit ?u tvoj.
I kad bi bila potriba,
ja da bi ga njoj.

I pisme šta san pisa
za nju su.
Neka je site no?as na mene.

Jer ja disa san,
sa tobom ispod neba.
Bila si sve šta za život treba;
more sudbine
šta bez tebe sad guši me

Jer ja disa san,
sa tobom ispod neba.
Bila si sve šta za život treba;
more sudbine
šta bez tebe sad guši me
i na dno me potiže.

Šta bez tebe sad guši me
i na dno me potiže