Hari Rončević

Neću ić vanka

Pro?ita san cile novine
Samo politika, muljaju

I onoga piva?a svugdi guraju

Jedino se ima nešto pro?itat
u kroniku 92,
Droga, tu?e, oni nesta, oni ukra

Ma ne?u i? vanka, osta?u doma
Sve drugo mi je tlaka

A šta ?u, šta ?u u kafi?u?
Uvik isto sranje, zdimit ?emo škatulu duvana i
ispijat kave!

A da je bar imat love, pa se maknit iz Splita
Dva, tri, dana (Mediterana)
Makar dva, tri, dana (Mediterana)
Ma znaš šta, ne?u i? vanka, ne?u i? vanka

Od sutra više ne, tugovati ne?u
I samo tebi posvetit ?u dan
Od sutra više ne, tugovati ne?u
Ali danas san štuf i ostat ?u sam

A mogli smo isto i? do Marjana, a?
Ma kakvi tr?at, jesi ti luda!?
Mislia san auton, pa do prve vode
Pa možemo u zoološki gledat koze, patke, rode

A da je bar imat love, pa se maknit iz Splita
Dva, tri, dana (Mediterana)
Makar dva, tri, dana (Mediterana)
Ma znaš šta, ne?u i? vanka

govor priko pivanja:

Ajme, znaš šta, nisan za ništa danas
Nemoj se ljutit, nisan za ništa
Ne znan šta mi je,
štuf san i šta ja znan!