Hari Rončević

Uzmi me noćas

Miriše ve?er na davnu mladost
Po ranom prolje?u
Noge se teško sa sjetom prate
Odvode tko zna kud

Tvoje su misli tako daleko
Put traže do mene
Osje?am kako me nestvarne ruke
Svla?e i zavode

Sad nag pod kišom ne osje?am suze
To kapi padaju
Ma uzmi me no?as jer nigdje ne piše
Da sutra bit ?u tu
Sad nag pod kišom ne osje?am suze
To kapi padaju
Ma uzmi me no?as još tvoj sam muškarac
A možda ve? sutra stranac