Hari Rončević

Zemlja i stina

Nisu me takle ri?i
Šta mržnja ih izmisli
Nisu me takle ni bisne kiše
Ri?i bez ljubavi

Rekli smo lakše bit ?e
Da svatko na?e svoj mir
Ma šta sa drugom ja trudim se više
Više mi fališ ti

Dok druge ljubim a fališ mi ti
Sad sebi sudim bez milosti

Da ?ovik ima tisu?u žena
Ne može pobi? od uspomena
Samo jednu uvik nosiš dublje u srcu
I kad si zemlja a o?eš bit stina
Oš ostat ladan al uvik se prima
Samo ne znaš oli sri?u oli nevoju
Na moju nesri?u

Ladna si stina a zemlja san ja
Prašina gnjila bez tvog dodira