Hladno pivo

Bačkizagre stuhpa šeja

diosero u lojma ?iku
u ?upredgra gamo dagra
u lisko su svi ga klitu
nije imo mofonagra

kadot je dogle jevozma zdognje
stopo je gaman stopo je danga
rafu ?icekole i kserbo
Gatsby ?ehla i nicukru

ba?kizagre stuhpa seja
mojne mu se stavljatsupro
mai vulo, mai lako, mai gudro

mofonagra das mai damse
koni stani dani cnezu
gupman sto mu live jok
tonskebe zme?i ?enavu mas

ba?kizagre stuhpa se
mojne ga stani ni tatpi
mai vulo mai lako mai ljedro