Hladno pivo

Blagdanska pjesma

Atmosfera blagdanska za praznik
Mira i ljubavi
Na vrata kuca djeda mraz potpuno
Naoružan
S njim višecijevni orkestar od
Pištolja do uzija
Brine se za sutrašnju prazni?ku
Crnu kroniku
An?eli s krilima u maskirnim
bojama
Kažu razdragani ?e rafali nekom
zastati u glavi
Atmosfera blagdanska za praznik
mira i ljubavi
Na vrata kuca djeda mraz
Potpuno naoružan
Vidim ve? jasno debeli naslov:
Dragog je boga pogodila zolja
Zbog preniskog leta nad šupkom
Svijeta
Otišao je od nas veliki teoreti?ar