Hladno pivo

Cirkus

Tigar kroz obru?, da
Slon je na slonu, da
Pas je na konju, da
Šamara akrobat

Lav plete mrežu, da
A deva pleše, da
Glasno uživaju
Debela dje?ica

I svi se smiju, da
Jedu i piju, da
Završna to?ka je
Tu?a majmuna

Mjesto da slonovi slonaju
Mjesto da lavovi lavaju
Mjesto da foke se fukaju

Mjesto da deve se devaju
Mjesto da mace se macaju
Mjesto da lavovi lavaju
U kavezu spavaju

Tigar kroz obru?, da
Slon je na slonu, da
Pas je na konju, da
I opet akrobat

I ma?ke laju, da
Miševi ržu, da
Krave zavijaju
Odli?na predstava!?

Mjesto da slonovi…..