Hladno pivo

Debeli

nema vise okolišanja
ogledalo je okrutno
nisi ja?i niti punašan
nego debel naprosto
dok se bijelo salo preljeva
preko ga?a kupa?ih
dojam koji ostavljaš
i nije jeba?ki
ti si debeli, debeli,debeli,debeli
tu ni o?ajna dijeta
2 dana prije ljeta
ne?e ništa promijeniti
ti si debeli debeli debeli debeli
tijelo ne laže
kada do?e do plaze
kad tad moraš udahnuti
pa si debeli debeli debeli debeli