Hladno pivo

PDOP

Bijeg od pagana i bludnog svijeta
I žudnja za prosvjetljenjem
Odveli su mladog brata
U samostan pod halje ?edne
Zavidno je slušao starije fratre
Nakon jutanje molitve
Kako su vidjeli cijelo trojstvo
?istom snagom vizije
Te su no?i vidjeli sve
Od potopa do zadnje ve?ere
Razdvajali more, micali gore
Vidjeli Njega i apostole
Te su no?i spasili svijet
Od jaha?a apokalipse
Preobratili bezbožno
Istrijebili sve komuniste
Kažnjavao je misli grešne
Šibom i kožnim remenom
Ali od vizije cijele Marije
Vidio je samo gležnjeveeeEEEEeeee
Jednog se dana ispovijedao bratu
O strašnoj brizi što tišti mu grud,
A ovaj mu re?e 'Postoje vrata
Iza kojih je vizija, al treba ti klju?
al danas imas sre?u brate'
I u ruki mu stisnu pove?u rizlu
'Ovo ?e ih odškrinut zate
I riješit tvoju duhovnu krizu'
Te je no?i vidio sve
Od potopa do zadnje ve?ere
Razdvajao more, micao gore
Vidio Njega i apostole
Te je no?i spasio svijet
Od jaha?a apokalipse
Preobratio bezbožne
Istrijebio sve komuniste