Hladno pivo

Sreća

Kako ne bi okolo gledali
niz ulice su nam poredali
velike slike u boji na kojima to?no stoji
kako izgleda sre?a kad se uve?a
a mi svakoga jutra kao vojnici idemo
po svoje mjesto na slici

sre?a u braku ima mamu i tatu
i zdrave zube na jumbo plakatu
to je bijela suprugova žena
koja koristi pravi deterdžent
za uredni i ?isti ambijent

pod neonom hipermarketa
gdje nasmijana lica guraju kolica
u naru?ju jeftinijeg svijeta
tamo nas ?eka,tebe i mene
blistava sre?a u pola cijene

što nam treba u životu
za tu sre?u,pa na stotu?
jedan klik u photoshopu
i ve? smo spremni za Europu

Kako nebi okolo gledali
niz ulice su nam poredali
velike slike u boji na kojim to?no stoji
kako izgleda sre?a kad se uve?a