Hladno pivo

Tišina

Tišina leži mi na plu?ima
Mada znam da pokraj mene budna si
Sat sve glasnije otkucava
Teško da ?u brzo zaspati

Sumnja kao da me skinula
Ogoljela me sve do kostiju
Sad iza svakog osmijeha
Slutim podsmjeh i prevaru

Sve dok u meni
Živi sumnja i nemir
Budi tu i dokaži mi
Da imam zaklon u tebi
Kada me niski udarci
Zabiju duboko u zemlju

Sve dok u meni živi sumnja i nemir
Budi tu i pomozi mi
Kad mi bliske osobe pokažu tamno nali?je
I otkriju budalu naivnu.

Sumnja kao da me skinula
Ogoljela me sve do kostiju
Sad iza svakog osmijeha
Slutim podsmjeh i prevaru

Možda je vrijeme kona?no
Umiriti se
Uz novine i ve?eru
?ekat lutrije

Sve dok u meni
Živi sumnja i nemir
Budi tu i dokaži mi
Da imam zaklon u tebi
Kada me niski udarci
Zabiju duboko u zemlju

Sve dok u meni
Živi sumnja i nemir
Budi tu i pomozi mi
Kad' mi bliske osobe
Pokažu tamno nalieje
I otkriju budalu naivnu