Hladno pivo

Usamljeni u gomili

Iz tramvaja se ?ini
Da tvoj neboder ve? spava.
Pitaš me da li ?u te
Otpratiti do stana
No?u je kažeš opasno
Prolaziti hodnikom
Sve se rje?e upomo?
Otvaraju vrata.

Nervoznim prstima na radiju tražiš stanicu
Glas koji ?e šapnuti da nisi jedina
Ali sve što ?uješ je hipnoza, uljuljkivanje
Kastrati u modi, buka strojeva
Zato ne pitaj me

Kako smo to postali
Usamljeni u gomili
Kako smo to postali
Usamljeni u gomili

Pri?aš mi o strahu
Da budeš živa zakopana
U zlatnoj sredini
Izme?u katova
Gdje kroz tanke zidove
Cijelu no? odjekuje
Smijeh napušenih klinaca
I škripa liftova

Nervoznim prstima na radiju tražiš stanicu
Glas koji ?e šapnuti da nisi jedina
Ali sve što ?uješ je hipnoza, uljuljkivanje
Kastrati u modi, buka strojeva
Zato ne pitaj me

Kako smo to postali
Usamljeni u gomili
Kako smo to postali
Usamljeni u gomili

Pomozi mi vjerovati
Da ovdje nisam jedini
Pomozi mi vjerovati
Da ovdje nisam jedini