Hladno pivo

Zakaj se tak oblačiš

Sitna ?arka cipelarka,
Zapo?inje destrukcija lubanje.
Stari, nemoj se ljutiti,
Al' de?ki su me prebili.

Sad znam, sad znam, sad znam što to zn?i

Zakaj, zakaj, zakaj se tak' obla?iš?

Jednog dana ?e na?i mene,
Moj inkvizitor strpljivo ?eka
Tad zasigurno ne?u biti brži,
Al' kad krv potekne granice nema

Samo bijes, želja za osvetom
Stvorit ?e od mene životinju

I zato...
Samo u jaja, samo u jaja,
Pokaži malom šta je tehnika,
Samo u jaja, samo u jaja,
Milost je ?ista patetika.

Zakaj, zakaj, zakaj se tak' obla?iš?