Lana Jurčević

Kao prah

1.)
Osje?aš li da ?uvam te,
pod svojom kožom skrivam te.
Osje?aš li toplinu tu,
koju no?as sam ti poslala u snu.

Tvoje o?i su daleke
kao more beskrajne.
Tu osje?am da je moj dom
tu gdje dolje žive samo po svom.

REFREN:
Kad bi se prosulo
kao prah po mojim rukama.
Vjetar sjevera postao bi moja vodilja,
kao kiša proljetna što lice umiva,
sunce, oblak šta nas razdvaja.

2.)
I kako ja sama znam
ne pitaj me sad.
Ljubav daje svijetlost,
daje novi sjaj
Tu osje?am da je moj dom
tu gdje dolje žive samo po svom

REFREN: 2x