Let 3

Beograde

?a?ak pored tebe caruje
Sa nama i u nama živite
Ko Jova Zmaj uz Jesenjina
Ti živis srcem uvijek mlad, mlad, mlad, mlad, mlad, mlad, mlad...

Beograde, (Beograde) Beograde, (Beograde)
Na uscu dviju rijeka ispod Avale
Beograde, (Beograde) Beograde, (Beograde)
Na uscu dviju rijeka ispod Avale
Beograde, (Beograde) Beograde, (Beograde)
Na uscu dviju rijeka ispod Avale
Beograde, Beograde
Na uscu dviju rijeka ispod Avale

Beograde, Beograde, Beograde, Beograde,
Na uscu dviju rijeka ispod Avale
Beograde, Beograde, Beograde, Beograde,
Na uscu dviju rijeka ispod Avale
Beograde, Beograde, Beograde, Beograde,
Na uscu dviju rijeka ispod Avale
Beograde, Beograde, Beograde, Beograde,
Na uscu dviju rijeka ispod Avale

Beograde, Beograde ti ljubav svoju nesebi?no daruješ
Beograde, Beograde tvoj zagrljaj i ljubav žele svi

?a-?a?ak, ?a-?a?ak
Na obalama rijeke, rijeke Morave
?a-?a?ak, ?a-?a?ak
Na obalama rijeke, rijeke Morave
?a-?a?ak, ?a-?a?ak
Na obalama rijeke, rijeke Morave
?a-?a?ak, ?a-?a?ak
?a-?a-?a-?a...

Beograde, Beograde ti ljubav svoju nesebi?no daruješ
Beograde, (Beograde), Beograde, (Beograde), tvoj zagrljaj i ljubav žele svi
Beograde, Beograde svi vole tvoje razpjevane ulice
Beograde, Beograde sa nama i u nama živiš ti...
Sa nama i u nama živiš ti...
Sa nama i u nama živiš...

Turska