Let 3

PNNK

Pedere nabijam na kurac, a žene na kitu!
Skra?eno
Pnnk, a žnkt
Pedere nabijam na kurac, a žene na tuki!
Vrati se onda la?o moja odakle si došla.