Let 3

Vjeran pas

svašta nam se doga?a
mozgove nam tupe
u život kre?e samo dio nas
u životu prolazi samo vjeran pas
u?im da nau?im da nauka je sranje
u?e me u školi u životu prolazi

u životu prolazi samo vjeran pas
u životu prolazi samo dio nas

do?i ?e i takav dan kad ?e ljudi umjesto
umjesto da govore po?eti da laju

u životu prolazi samo vjeran pas
u životu prolazi samo dio nas