Leteći odred

Na kraju balade

došao sam ove no?i
misle?i da bol ?e pro?i
ako jednom vama priznam sve
gdje ste sada prijatelji,
tužni dani su se uhvatili
i sad me ?aša ne?e pustiti

trebam vaše rije?i i lice,
kao za boži? prskalice
i samo jednu slavonsku za kraj

a na kraju balade
kad svira violina
ja krenem gdje su moja plemena
i pri?e naših sudbina

kada zadnji dan nam do?e
svatko svojoj ku?i po?e
a gdje je naša kad oteli su je
sjetite se gdje smo bili
od drugih smo suze krili
do jutra se dobro napili

a došao sam ove no?i
misle?i da bol ?e pro?i
ako jednom vama priznam sve..