Leteći odred

Neka veselo je

Volio bih imat' jednu pjesmu narodnu
kada iza?em na stage da mi ljudi zaplješ?u
iako sam glup, to mi nije važno
bitno mi je samo da mi ljudi plješ?u snažno
bitno mi je samo da se pjesma rimuje

Ljeti mi je vru?e, al' ljeti rado ljetujem
zimi mi je hladno, al' zimi rado zimujem
u džepu puno para i jedino je važno
bitno mi je samo da mi ljudi plješ?u snažno
bitno mi je samo da se pjesma rimuje

Neka veselo je
dok se pije, dok se ?asti
Neka veselo je
a svijet može i propasti

Želio bih jednog dana oti?i u 'Toniku'
ako s njima budem dobar bit ?u i na radiju
mene kriti?ari pljuju, al' to mi nije važno
bitno mi je samo da mi ljudi plješ?u snažno
bitno mi je samo da se pjesma rimuje