Leteći odred

Pjevaj kao ja

Mora da su prošle godine
jer osje?am se umorno
imam o?i ali ne gledam
jer o?i su mi sklopljene

Moja cesta ima put
i ne vra?a se nikada
tako je ova cesta daleka
i mnogo nogu je gazilo nju

Pjevaj kao i ja
ja ?u kao i ti
daj mi ruku sad
Ispod neba smo
istog stvoreni
sviramo istu stvar

Mora da su prošle godine
jer pomalo smo umorni
kada pojave se oblaci
noge me više lako ne nose