Leteći odred

Samo ona zna

Na tvome obrazu gledam prošla stolje?a
skrivaju se kao glib pod prstima
?uješ li kako prolje?e dolazi
na krilima Lete?eg odreda

Samo ona zna, a nikad nije pitala
samo ona zna koliko ima stanica
i zašto svemirom putujem bez cipela
i bez poklona, to samo ona zna

Lijepo je ?uti pjesmu an?ela
kao himnu ovih ulica
Volio bih ovog trena se zaljubiti
bez pitanja i bez razloga