Magazin

A šta mogu ja

A šta mogu ja, ja, ja..

Za njega joj kažu svi da no?u luta,
i po ljetnoj kiši uvijek šeta bos,
?udan je jer svima uklanja se s puta,
sumnjiv je što prema njoj nikad nije loš,
sumnjiv je što prema njoj nikad nije loš.

Govore da nešto s njim u redu nije,
vi?en je gdje bere cvije?e uz autoput,
ne vole ga zato što se stalno krije,
?udno im je to što nikad nije ljut,
?udno im je to što nikad nije ljut.

A šta mogu ja, ja, ja, kad ga ljubim.
A šta mogu ja, ja, ja, kad ga ljubim.
A šta mogu ja, ja, ja, kad ga ljubim.
A šta mogu ja, ja, ja...

Sumnjiv je što nikad ne puši u kinu,
i pomogne svima jer je dobar drug,
?uli su da krišom svira violinu,
sumnjiv je što prema njoj nikad nije grub,
sumnjiv je što prema njoj nikad nije grub.

A šta mogu ja…