Magazin

Briga me

Briga me, e e e e e e , dragi, briga me
Što te volim jutrom, nave?er, danas k'o i prekju?er,

Briga me, e e e e e e , dragi, briga me
Što ja nosim posred srca svog, razglednicu srca tvog

Briga me, e e e e e e , dragi, briga me
Ti donesi osmjeh u ku?u, a za drugo lako ?u

E - hej, voli me, voli me, voli me, barem upola
K'o što tebe volim ja, s ove strane svemira
E - hej, godine, godine, godine, dobre dolaze
Do?i i ti srcem svim, da ih s tobom podijelim, nina - nina - nane

Briga me, e e e e e e , dragi, briga me
Što ja nosim posred srca svog, razglednicu srca tvog

Briga me, e e e e e e , dragi, briga me
Ti donesi osmjeh u ku?u, a za drugo lako ?u

E - hej, voli me, voli me, voli me, barem upola
K'o što tebe volim ja, s ove strane svemira
E - hej, godine, godine, godine, dobre dolaze
Do?i I ti srcem svim, da ih s tobom podijelim, nina - nina - nane
Briga me
Digi digi daj

E - ej, voli me, voli me, voli me - e - e -e - ee, barem upola
K'o što tebe volim ja, s ove strane svemira
E - hej, godine, godine, godine - e - e -e - ee, dobre dolaze
Do?i i ti srcem svim, da ih s tobom podijelim, nina - nina - nane

Briga me, e e e e e e , dragi, briga me
Što te volim jutrom, nave?er, danas k'o i prekju?er

Briga me, e e e e e e , dragi, briga me
Što ja nosim posred srca svog, razglednicu srca tvog

(A na kraju da ti kažem)

Briga me, e e e e e e , dragi, briga me
Ti donesi osmjeh u ku?u, a za drugo lako ?u