Magazin

Dišpetožo moja mala

Šotobraco san te vidi'
Kako s drugin greš po gradu
Muškardin te niki vodi
U ?ardin u škuribandu

Ne?u više s tobom biti
Besida je zadnja moja
Ja ti ne dan više gušta
Sad ?u ?init ?a me voja
Ja ti ne dan više gušta
Sad ?u ?init ?a me voja

Dišpetožo moja mala
Vidin te i sad
Di se drugon jubit daješ
Mene više ne poznaješ

Dišpetožo moja mala
Volin te i sad
Samo ti si jubit znala
Dišpetožo moja mala

?a je lipo biti sama
Ka' tica na slobodi
Za te ni' me briga više
Baš mi ovaj život godi
Za te ni' me briga više
Baš mi ovaj život godi

Dišpetožo moja mala
Vidin te i sad
Di se drugon jubit daješ
Mene više ne poznaješ

Dišpetožo moja mala
Volin te i sad
Opet ?emo, viruj meni
Gradon pro?i zagrljeni