Magazin

Dva zrna grozđa

Dva su zrna grož?a ostala na stolu,
Oko nas je suton miriše na smolu.
Dv'je su no?i malo, dva su dana kratka,
Ta dva zrna grož?a, zadnja su nam slatka.

Poljubi, poljubi me ti, u pjesku tijela nek ostave nam trag.
Poljubi, poljubi me ti, jer tako si mi drag.
Poljubi, poljubi me ti, jer no? je kratka, a sve u nama vri.
Poljubi, poljubi me ti, dok zlatno grož?e zri.

Oko nas je suton minula je žega,
Dva ?e zrna grož?a ostati od svega.
Dv'je su no?i malo, dva su dana kratka,
Ta dva zrna grož?a, zadnja su nam slatka.