Magazin

Ej, ponoći

Nemam,
ja nemam više šta da izgubim…
Bila sam, ljudi,
samo tren u no?i toj:
on odlazi njoj.

Ej, pono?i,
ne odlazi,
ne daj mu, no?i, ne daj mu
da zavoli nju.

Ej, pono?i,
ne krivi me:
dala bi', dala bi' mu sve,
nek ostavi je,
nek ostavi je.

No? je,
za našim stolom sjedim samo ja.
Bila sam, ljudi,
samo list na vjetru tom:
on odlazi s njom.

Ej, pono?i,
ne odlazi,
ne daj mu, no?i, ne daj mu
da zavoli nju.

Ej, pono?i,
ne krivi me:
dala bi', dala bi' mu sve,
nek ostavi je,
nek ostavi je.