Magazin

Gutljaj vina

Stara ljubavi ti možda sjetiš se mene
Ovu no? i sutradan, tko zna
Možda zavrtiš film devedeset i neke, da bar
Kad su ljubav i rat na srcu pomakli sat
A gdje si mi sad

Kad treba mi gutljaj vina
Da mi pravi društvo, skrati no?, ja znam
Da volim te od davnina
I da ne?u, ne?u priznat to
Da treba mi gutljaj vina
Da mi pravi društvo, skrati no?, ja znam
Da volim te od davnina
I da ne?u, ne?u priznat to

Godine ove sve od tebe se ne trijeznim
Samo film prebacim, na tren
Sre?u poznajem tek onda kad se nas sjetim, da bar
Kad su ljubav i rat na srcu pomakli sat
A gdje si mi sad

Kad (Da) treba mi gutljaj vina
Da mi pravi društvo, skrati no?, ja znam
Da volim te od davnina
I da ne?u, ne?u priznat to

I da ne?u, ne
Ne?u, ne?u, ne?u priznat to